A A A

Asekuracja

Nasz słuchacz pan Lech Sz. z Gdańska, tym razem w Liście skierowanym do mnie osobiście pisze, że przeczytał książkę, którą napisałem pt. „Czy kie rowca winien" i powiada, że utknął na stronie 138, bo ma wątpliwości, czy rozważając problem wy przedzania miałem rację. Produkcja zsiadłego mleka Radom. Zdaniem pana Lecha Sz. kierowca prowadzący samochód lewym pasem mo że wyprzedzić inny samochód jadący np. pasem środkowym bądź prawym, bez względu na to, czy pojazd ten sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, czy też nie. Zdaniem mego słuchacza kierowca takiego samochodu nie ma prawa zmienić pasa ruchu, bez upewnienia się, czy ktoś go nie wyprzedza. Otóż prawdą jest, że nie wolno zmienić pasa ruchu, po przez skręt w lewo, w chwili gdy jest się wyprze dzanym z lewej strony. Byłoby to bowiem narusze nie zasady bezpieczeństwa i zajechanie drogi, a w każdym razie co najmniej tamowanie ruchu.